Un esplai per a tothom, l’Esplai Farfalla.

L’Esplai Farfalla neix a Terrassa l’any 2012 fruit de les inquietuds d’uns estudiants d’Educació Infantil que pretenien oferir una alternativa al temps d’oci a infants i famílies del barri de Sant Llorenç, situat a Terrassa.
Amb aquest projecte es pretén assolir uns objectius pedagògics i un compromís social de caire educatiu recolzant-se sobre unes bases de cohesió i cooperació entre tots els agents i entitats de l’entorn. Per fer-ho s’estableixen unes bases d’actuació, uns objectius i uns criteris de valoració així com una metodologia basada en la pedagogia de l’Escola Nova. L’entitat fonamenta el seu projecte en uns valors i ideals (de caire personal i social) que engloben aspectes com la ciutadania activa, el medi ambient, el desenvolupament de la personalitat, entre d’altres.

 

Logo

 

Principis ideològics

L’Esplai Farfalla és una entitat amb l’identitat d’esplai, i fonamentada en l’educació en el lleure. Aquest, constitueix un punt més a la comunitat d’esplais de Terrassa, ubicant-se al districte 6 (barri de Sant Llorenç). La nostra finalitat és oferir una alternativa per al temps d’oci tant d’infants com famílies, amb uns objectius pedagògics i un compromís social. El projecte està recolzat sobre unes bases de cooperació i cohesió entre tots els agents i entitats de l’entorn, per a l’enriquiment de tots.

 

Objectius generals 

1. Agrupar els infants i famílies que comparteixin els nostres principis i valors educatius, reforçant una identitat comuna que generi implicació i compromís vers l’esplai i el seu projecte.

2. Impulsar i coordinar accions col·lectives i d’intercanvi entre els diferents agents i entitats del nostre entorn, fomentant una participació activa en el projecte i activitats de l’esplai (com: les festes, les excursions, les trobades, les reunions o les pròpies activitats setmanals).

3. Oferir una educació basada en el lleure, fonamentada en la nostra metodologia i principis pedagògics reflectits a la proposta educativa anual, les propostes ambientals, socials i emocionals, i fent ús dels espais, materials i recursos humans òptims per a dita educació.

 

dibujo-infantil-1

 

Impacte social i educatiu 

 Generar benestar social i qualitat de vida.

 Promoure una ciutadania activa.

 Fomentar la coneixença i respecte de les identitats culturals.

 Potenciar la inclusió social i la igualtat d’oportunitats.

 Conscienciar vers la cura de la salut.

 Promoure el respecte i protecció del medi ambient.

 Proporcionar una alternativa de vida i oci.

 

xiquet1

 

Objectius envers l’infant

 Respectar a tots/es els companys/es i monitors/es.

 Respectar les consignes i normes prèviament establertes.

 Participar activament a les activitats.

 Interioritzar els hàbits d’higiene, alimentació i descans.

 Ampliar els seus coneixements a partir de les temàtiques treballades.

 Prendre consciència de les seves capacitats i els seus límits.

 Conèixer i respectar noves cultures, costums i tradicions.

 Respectar l’entorn natural i el medi ambient.

 Desenvolupar la seva capacitat d’autonomia personal, la imaginació, la creativitat i la sociabilitat.

 Respectar els recursos materials i l’espai.

 Interioritzar aspectes com la generositat, la lliure expressió dels sentiments, la honestedat, la coherència i la responsabilitat crítica.

 Prendre consciència vers la cura de la salut.

 Sentir i viure l’esperit de pertinença a l’esplai.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s